EnglishVietnamese

Quy Hoạch

MỘT SỐ DỰ ÁN QUY HOẠCH DO HIDECC THỰC HIỆN

STT Nội dung công việc Thuộc dự án Chủ đầu tư Thời gian
1 Lập nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang Công ty CP Vinaminco Khánh Hòa 2012
2 Lập thiết kế điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bệnh viện đa khoa cuộc sống mới Công ty TNHH Quốc tế công nghệ cao HAMEC 2014
3 Khảo sát địa hình và lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500, khảo sát địa chất công trình, lập QH tỷ lệ 1/500, lập DA đầu tư và lập BC tác động MT Khu tổ hợp du lịch trang trại cá sấu Phú Quốc Kiên Giang Công ty CP thương mại Long Thành Phú Quốc 2016
4 Tư vấn lập nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm xúc tiến thương mại, phân phối hàng hóa, nhà ở công nhân và nhà ở dịch vụ thương mại Công ty TNHH thiết bị Tân Việt Tiến 2017
5 Tư vấn lập nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết 1/500, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ TKKT BVTC & TDT công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc DA Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Công ty cổ phần xây dựng Xuân Quang 2018
6 Lập nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Santorini Khánh Hòa Công ty cổ phần đầu tư Tấn Trường 2018
7 Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết Điểm dân cư Áp Phích giai đoạn 2, tỷ lệ 1/500 UBND phường Hoàng Tân 2019