EnglishVietnamese

Tư vấn đấu thầu

MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN ĐẤU THẦU DO HIDECC THỰC HIỆN

STT Nội dung công việc Thuộc dự án Chủ đầu tư Thời gian
1 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp, hỗn hợp Kho Dự trữ Quốc gia miền Trung của Bộ Công an Cục Trang bị và Kho vận 2018
2 Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu Nâng cấp hệ thống mạng kết nối không dây và phần mềm quản lý tập trung cho tổng công ty trực thăng VN Tổng công ty trực thăng Việt Nam 2019
3 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp và thiết bị công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống PCCC nhà A1

Học viện báo chí và tuyên truyền

2019
4 Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất Mua máy chiếu và thiết bị âm thanh phòng chiếu phim Nhà khách số 8 Hùng Vương Bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch Hồ Chí Minh 2019
  Xem chi tiết tại đây