EnglishVietnamese

Thiết kế-Thẩm tra

MỘT SỐ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ – THẨM TRA DO HIDECC THỰC HIỆN

STT Nội dung công việc Thuộc dự án Chủ đầu tư Thời gian
1 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán, lập hồ sơ mời thầu Mở rộng nhà điều hành sản xuất Điện lực Đồng Văn Công ty Điện lực Hà Giang 2018
2 Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán công trình Đầu tư XD phòng thí nghiệm nghiên cứu năng lượng tái tạo, năng lượng sạch mới với định hướng tăng trưởng xanh Ban quản lý các dự án – Đại học Quốc gia HN 2019
3 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Mở rộng nhà kho công ty CP Nhựa Tân Phong Công ty CP Nhựa Tân Phong 2019
4 Tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công và tổng dự toán Tổ hợp văn phòng Hợp tác xã xưởng sản xuất của thương binh 2019
5 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Nhà máy sản xuất hạt phụ gia dùng trong ngành nhựa Công ty cổ phần nhựa Á Đông 2019
  Xem chi tiết tại đây