EnglishVietnamese

Năng lực & Kinh nghiệm

NĂNG LỰC & KINH NGHIỆM

       Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Đầu tư phát triển Hà Nội (HIDECC) là đơn vị tư vấn chuyên ngành xây dựng được chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 25/4/2005. Trải qua hơn 14 năm hoạt động, với hơn 40 cán bộ công nhân viên là các kiến trúc sư, kỹ sư… HIDECC đã có những bước phát triển mạnh mẽ.

       HIDECC đã cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên ngành xây dựng như: Tư vấn quản lý dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán, tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát … cho các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp…

         Trong những năm gần đây, HIDECC đã thực hiện nhiều nhiều dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp trong và ngoài nước có ý nghĩa quan trọng về kinh tế – xã hội, liên quan đến định hướng phát triển của ngành xây dựng nói riêng và của Việt Nam nói chung.

         Các công trình do HIDECC thực hiện đều được các cơ quan quản lý, chủ đầu tư đánh giá cao, đạt chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu về tiến độ.